ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตเพื่อจองหมายเลขห้องพัก
ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 20.30 น.
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 19:45
เอกสารแนบ    รายชื่อหอพักเทา-ทอง 4   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 มี.ค. 66
   รายชื่อหอพักเทา-ทอง 3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 66
   รายชื่อหอพักเทา-ทอง 2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 66
   รายชื่อหอพักกองกิจ 2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 66
   รายชื่อหอพักเทา-ทอง 1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 66
รูปภาพแนบ