ประกาศ ขยายเวลากำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ ขยายเวลากำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0076/2566 เรื่อง ขยายเวลากำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 15:45
เอกสารแนบ    ประกาศ ขยายเวลาการปิดหอพัก ภาคปลาย 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ม.ค. 66
รูปภาพแนบ