ประกาศสำนักงานหอพักนิสิต การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศสำนักงานหอพักนิสิต การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด ประกาศสำนักงานหอพักนิสิต การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
สามารถสมัครได้ทางลิงก์ https://forms.gle/unCuo7TWB15Y8Zqu6 ตั้งแต่วันที่ - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 ธันวานคม พ.ศ. 2565
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11:09
เอกสารแนบ    การรับสมัครนิสิตช่วยงานหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ธ.ค. 65
รูปภาพแนบ