ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานหอพักนิสิต

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานหอพักนิสิต
รายละเอียด ประกาศสำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่
โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 19.10 น. ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ห้องประชุมสำนักงานหอพักนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต
กลุ่มที่ 2 ห้องประชุม 219 ชั้น 2 กองกิจการนิสิต
ตรวจสอบรายชื่อตามกลุ่ม วัน เวลา และสถานที่ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เดินทางมายังสถานที่สอบภาษณ์ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 17:03
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 ธ.ค. 65
รูปภาพแนบ