ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:11
เอกสารแนบ    ใบสมัคร (รับโอน)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 พ.ย. 65
   ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 พ.ย. 65
รูปภาพแนบ