การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมขั้นตอนการดำเนินการขอผ่อนผันฯ สำหรับนิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่ภูมิลำเนาทหารแล้ว และผู้ที่ยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกิน หรือผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งผู้ที่ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว หรือยังมิได้ลงบัญชีทหารกองเกิน ได้ทราบ และปฏิบัติตามประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
URL
ผู้ประกาศ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:01
เอกสารแนบ    1667372522_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 พ.ย. 65
รูปภาพแนบ