กำหนดการปิด-เปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปิด-เปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด 1. กำหนดการปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.
2. กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
2.1 เปิดหอพัก ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
2.2 ปิดหอพัก ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น.
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11:46
เอกสารแนบ    กำหนดการปิด-เปิดหอพัก ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 ต.ค. 65
รูปภาพแนบ