ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด แก่นิสิตในชั้นปีที่ 3-4 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป สาขาวิชาเคมี และการบัญชี ปีการศึกษา 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด แก่นิสิตในชั้นปีที่ 3-4 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป สาขาวิชาเคมี และการบัญชี ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด แก่นิสิตในชั้นปีที่ 3-4 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป สาขาวิชาเคมี และการบัญชี ปีการศึกษา 2565
URL
ผู้ประกาศ ไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10:33
เอกสารแนบ    1663644839_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ก.ย. 65
   1663644839_3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ก.ย. 65
   1663644839_2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ก.ย. 65
รูปภาพแนบ