การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๔
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:08
เอกสารแนบ    เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๔   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 มี.ค. 65
รูปภาพแนบ