ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓- ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓- ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓- ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคปลายเป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 15:15
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓- ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ต.ค. 64
รูปภาพแนบ