ประกาศ การผ่อนผันการเรียกพล ประจำปี 2564

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การผ่อนผันการเรียกพล ประจำปี 2564
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดให้ผ่อนผันการเรียกพล ปี 2564 สำหรับนิสิตผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 30 ตุลาคม 2564
URL
ผู้ประกาศ เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์     วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09:52
เอกสารแนบ    1633402387_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ต.ค. 64
รูปภาพแนบ