ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:54
เอกสารแนบ    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ก.ค. 64
   ใบสมัคร.pdf   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ก.ค. 64
   ใบสมัคร.word   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ก.ค. 64
รูปภาพแนบ