อาสาสมัครทำการทดลองโครงการวิจัย

ชื่อประชาสัมพันธ์  อาสาสมัครทำการทดลองโครงการวิจัย
รายละเอียด รับสมัครนิสิตหญิง จำนวน 160 คน ได้ค่าตอบแทน 900 บาท คุณสมบัติเพศหญิงที่มีภาวะปวดท้องประจำเดือนเข้าร่วมโครงการ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาเลือดงาม และยากรดมีแฟนนามิค เพื่อลดอาการปวดประจำเดือน ในกลุ่มอาสาสมัครสตรีเยาวชนไทย รับ
URL
ผู้ประกาศ มณฑา อนุรัตน์ศร     วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15:39
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ