จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายละเอียด จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11:48
เอกสารแนบ    ประกาศองค์การนิสิต เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ม.ค. 64
   จัดตั้งและต่ออายุกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ม.ค. 64
รูปภาพแนบ