โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นิสิตบนโลกออนไลน์

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นิสิตบนโลกออนไลน์
รายละเอียด โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิตและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นิสิตบนโลกออนไลน์
กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ผ่านระบบ Google Hangouts Meet
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการจัดการกิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:57
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ