รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ (พนักงานร้านกาแฟ)

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษ (พนักงานร้านกาแฟ)
รายละเอียด รับนิสิตทำงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เป็นพนักงานประจำร้านกาแฟอเมซอน ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตต้องสามารถทำงานสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 4 วัน วันละไม่น้อยกว่า 4 ชม.
URL
ผู้ประกาศ มณฑา อนุรัตน์ศร     วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 11:06
เอกสารแนบ    รายละเอียดงาน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ม.ค. 64
รูปภาพแนบ