กิจกรรม "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน"

ชื่อประชาสัมพันธ์  กิจกรรม "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน"
รายละเอียด กิจกรรม “คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน”
รูปแบบออนไลน์ จัดผ่าน ZOOM CLOUD MEETING
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย
ขอเชิญนิสิต ร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monsters
เพื่อให้นิสิตสามารถจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการเล่นเกม Learning by Gaming ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบเสมือนจริง
ในวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดชิค MONSTER BAG LIMITED EDITON
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10:20
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ