ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา ๒๕63

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา ๒๕63
รายละเอียด ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
URL
ผู้ประกาศ ไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:41
เอกสารแนบ    1604990519_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 พ.ย. 63
รูปภาพแนบ