ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา "ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา "ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา "ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2562
URL
ผู้ประกาศ ไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09:47
เอกสารแนบ    1578365313_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ