ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ ๒) ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ ๒) ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ลักษณะที่ ๒) ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เข้าลงนามยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16:41
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรอ. ต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบูรพา)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ส.ค. 62
รูปภาพแนบ