กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562
รายละเอียด กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น.
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 18:09
เอกสารแนบ    กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพัก ปี 2562   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 มิ.ย. 62
รูปภาพแนบ