เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561
URL
ผู้ประกาศ นายไพบูลย์ บุญล้อม     วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:19
เอกสารแนบ    1557454959_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 พ.ค. 62
รูปภาพแนบ