ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายละเอียด ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
URL https://bit.ly/ใบแจ้งชำระเงินเดือนตุลาคม64
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:56
เอกสารแนบ    ขั้นตอนการแจ้งซ่อมออนไลน์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 มิ.ย. 64
   อัตราค่าวัสดุและครุภัณฑ์ภายในห้องพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 มิ.ย. 64
   เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 มิ.ย. 64
   แนวปฏิบัติการเข้าพำนักในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 มิ.ย. 64
   ปรับเปลี่ยนกำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2564   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 มิ.ย. 64
   ข้อมูลหอพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 มิ.ย. 64
   แผนที่หอพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ