ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 17:00
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 ก.ย. 61
รูปภาพแนบ