พิธีมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต

ชื่อประชาสัมพันธ์  พิธีมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
รายละเอียด พิธีมอบเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากเงินกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้อ สัมมนากองกิจการนิสิต (211) ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ สุชาดา อาศัยสุข     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:01
เอกสารแนบ    ข้อมูลหอพัก-การสมัครพักอาศัยในหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 57
   รูปภาพหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 57
   วัน เวลาและเอกสาร ที่ใช้ในวันเข้าพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 57
รูปภาพแนบ