ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าสู่ระบบ 
    แผนผังบูธ ?
  

ตำแหน่งบูธของบริษัทต่างๆ ในงาน BUU Job Fair


ลำดับ บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งบูธ
1  บริษัท โบฟังก์ เมทัล โปรดักส์ (ไทยแลนด็) จำกัด  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
2  นิสโก (ประเทศไทย) จำกัด  อื่นๆ
3  สวนไม้ตะวันออก จำกัด  อื่นๆ
4  sakura printing technology co.,ltd  ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์
5  Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.  อื่นๆ
6  บริษัท ไดมอน ทูลส์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  อื่นๆ
7  เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด  ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี
8  บริษัท ไห่เหยน เคเบิล (ไทยแลนด์)จำกัด  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
9  ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
10  Hitachi Consumer Products(Thailand), Ltd.  อื่นๆ
11  ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
12  Fancy Industry Thai Co.,Ltd  ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
13  Siam DENSO Manufacturing Co., Ltd.  ธุรกิจยานยนต์
14  บริษัท นิวแม็ก จำกัด  ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องกล
15  บริษทเทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
16  สมารืท โกลบ เอ็ดดูเคชัน จำกัด  ธุรกิจการศึกษา
17  บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์)  ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
18  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด  ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
19  เค-วาสเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
20  Newtrend Food Ingredient (Thailand) Co.,Ltd  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
21  บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ (ประเทศไทย) จำกัด  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
22  ZHONGFANG PACKING (THAILAND) CO.,LTD.  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
23  โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
24  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ธุรกิจการศึกษา
25  DEJINCHANG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
26  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
27  บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจประกันภัย
28  บริษัท จีโอทาเลนท์ จำกัด  ธุรกิจไอที
29  บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจการผลิตทั่วไป
30  บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด  ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
31  บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด  ธุรกิจยานยนต์
32  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  อื่นๆ
33  แหลมทองสหการ จำกัด  มากกว่า 1 ประเภทธุรกิจ
34  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
35  บริษัท เกมบอล(ไทยแลนด์)จำกัด  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดเลี้ยง
36  SANSIN HOLDINGS(THAILAND)CO.,LTD  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
37  บริษัท แซฟฟรอน ลิฟวิ่ง จำกัด  อื่นๆ
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.2580 | 1.06MB