เข้าสู่ระบบ 
    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน (สำหรับบุคคลทั่วไป และศิษย์เก่า) ?

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 *  กรอก e-mail ที่สามารถติดต่อได้ ระบบจะส่ง e-mail ยืนยัน ไปยัง e-mail address นี้
Example : yourname@mail.com
 *
รหัสผ่าน ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
 *
ยืนยันรหัสผ่าน ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
รหัสประจำตัวประชาชน * - - - -   
วันเกิด *  วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.)
เพศ * ชาย    หญิง
ที่อยู่ *
จังหวัด *
อำเภอ *
ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) *
ประเภทผู้เข้าร่วมงาน * บุคคลทั่วไป    ศิษย์เก่า ม.บูรพา

 
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1404 | 1MB