กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10:49
เอกสารแนบ    ประกาศงดจัดกิจกรรมก่อนสอบปลายภาค