กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » ประกาศ นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  ประกาศ นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ แมน แสงอุทัย     วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:21
เอกสารแนบ    นโยบายและมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   นโยบายการจัดกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐