กิจกรรมนิสิต »

กฎระเบียบ และข้อบังคับ » คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ๒๕๖๐

ชื่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ๒๕๖๐
รายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30
เอกสารแนบ    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานข้อมูลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์