หอพักนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"

หัวข้อข่าว  เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559"
รายละเอียด กำหนดการเปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559" เปิดจอง วันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 61 ชำระเงิน วันที่ 1 - 15 มี.ค. 61 รายละเอียดตาม File ที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14:11
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ