หอพักนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หัวข้อข่าว  ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ สุชาดา อาศัยสุข     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:14
เอกสารแนบ    ข้อมูลหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.พ. 60
   ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.พ. 60
   ใบประวัตินิสิตหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.พ. 60
รูปภาพแนบ