วินัยนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อข่าว  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนิสิตทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการ ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. จำนวน ๑๒๕ คน) และเวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. จำนวน ๑๒๕ คน) ณ ห้องสัมมนา (๒๑๑) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๒๕๓๕ หรือที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต โทร. ๒๕๓๕ Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14:21
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ