กยศ./กรอ. »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม้ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. และ ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เข้ารับการปฐมนิเทศ และทําสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

หัวข้อข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม้ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. และ ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เข้ารับการปฐมนิเทศ และทําสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม้ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. และ ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เข้ารับการปฐมนิเทศ และทําสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12:58
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิต กยศ. ได้สิทธิกู้ยืมประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ธ.ค. 60
รูปภาพแนบ