กยศ./กรอ. »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ กรอ. (รหัส ๖๐) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน เข้ารับการปฐมนิเทศ และทำสัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หัวข้อข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ กรอ. (รหัส ๖๐) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน เข้ารับการปฐมนิเทศ และทำสัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ กรอ. (รหัส ๖๐) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน เข้ารับการปฐมนิเทศ และทำสัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 15:06
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ กรอ. (รหัส ๖๐) ได้สิทธิกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ