กยศ./กรอ. »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

หัวข้อข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ารับการปฐมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 17:21
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ