ประกันอุบัติเหตุ »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อข่าว  ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10:38
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ