นศท./การทหาร »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หัวข้อข่าว  รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11:17
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ม.ค. 61
   ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตทีขอผ่อนผันฯ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ม.ค. 61
รูปภาพแนบ