กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » นางสาวพิราภา เซะวิเศษ นิสิตชมรมมุสลิม

หัวข้อข่าว  นางสาวพิราภา เซะวิเศษ นิสิตชมรมมุสลิม
รายละเอียด ติดต่อรับเอกสารโครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดเรียบร้อยแล้ว โครงการ สัมมนานิสิตสู่วิถีอิสลามในสังคมแห่งความหลากหลาย ได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันและเวลาทำการ โดย แต่งกายชุดนิสิต ถูกต้อง เรียบร้อย ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:53
เอกสารแนบ    1504259669_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ