กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม นิสิตชมรมมุสลิม

หัวข้อข่าว  นายกรวิชญ์ รัตน์เยี่ยม นิสิตชมรมมุสลิม
รายละเอียด ชมรมมุสลิม ติดต่อ แก้ไขพร้อมแนบเอกสารโครงการสัมมนานิสิตสู่วิถีอิสลาม ได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ (พี่ ยู)     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ