กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ์ นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย

หัวข้อข่าว  นางสาวกมลวรรณ สุนทรพงศ์ นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย
รายละเอียด นิสิตชมรมรักรักษ์ไทย ติดต่อรับโครงการจุลสารรักษ์ไทย ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๔๓
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ (พี่ยู)     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13:25
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ