กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หัวข้อข่าว  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด การประชุมนโยบาย: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิตและนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง ๒๑๑) ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL เอกสารผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบผู้นำนิสิต
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:53
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ