หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [นัดพบนิสิต] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 16:21
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:21
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:19
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๗ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 11:50
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13:09
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหอมน หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13:08
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11:58
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11:57
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11:55
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสนอซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11:54
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ หอพักเทา-ทอง ๓ อาคาร B จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09:53
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ชำรุดภายในห้องพักนิสิต หอพัก ๕๐ ปี เทา-ทอง จำนนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09:51
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16:19
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:20
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้ำ หอพักเทา-ทอง ๒ อาคาร A จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:19
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:18
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:17
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:15
     [ประชาสัมพันธ์] การคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560 (หอพัก 50ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3, หอพักเทาทอง4)      วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:19
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561      วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 17:49