หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10:50
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10:48
     [ประชาสัมพันธ์] เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560"      วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11:31
     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคงเหลือ "ค่าไฟฟ้า" ห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561      วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 11:15
     [นัดพบนิสิต] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:49
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:47
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องดับเพลิง หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:45
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:44
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง      วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:43
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13:40
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:56
     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคืน (เงินค่าประกันของเสียหาย)หอพัก 50 ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3 และหอพักเทาทอง 4 ปีการศึกษา 2561      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15:38