หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:54
     [ประชาสัมพันธ์] ประากาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:53
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในโครงการวันชาวหอพัก จำนวน ๔ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:52
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:10
     [ประชาสัมพันธ์] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-ทอง      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:08
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:31
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง ห้องคอมพิวเตอร์ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องปั้มน้ำ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 15:58
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โครงการหอพักเทา-ทอง      วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:48
     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคืนค่าบริการหอพัก สำหรับนิสิตรหัส 61 หอพัก 14-15      วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14:10
     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคืน (เงินค่าประกันของเสียหาย)หอพัก 50 ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3 และหอพักเทาทอง 4 ปีการศึกษา 2561      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15:38