หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:01
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:58
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:54
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:49
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด      วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:51
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมหอพัก 50ปีเทา-ทอง      วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:38
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมหอพักเทา-ทอง2      วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:37
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:50
     [ประชาสัมพันธ์] การคืนเงินคงเหลือค่าบริหารหอพัก หอพัก 50ปีเทาทอง,หอพักเทา-ทอง2,หอพักเทาทอง3,และหอพักเทาทอง4 ภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:48
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:46
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:42
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561      วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:35
     [ประชาสัมพันธ์] การสมัครและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของหอพัก 50 ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4      วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:26
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย. 61      วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13:33
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค. 61      วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13:31
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.61      วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13:28
     [ประชาสัมพันธ์] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง      วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15:50
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โครงการหอพักเทาทอง      วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 15:46
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561      วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 17:49