หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] เปิดจองพร้อมชำระเงินค่าหอพัก (โครงการหอพักเทา-ทอง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2      วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46
     [ประชาสัมพันธ์] การขอรับเงินค่าไฟฟ้า ห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561      วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:23
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 / เปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทา-ทอง)      วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 15:15
     [ประชาสัมพันธ์] รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก      วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15:29
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62      วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10:31
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62      วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13:52
     [ประชาสัมพันธ์] รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก      วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13:22
     [ประชาสัมพันธ์] เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560"      วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11:31
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:56