หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก-ค่าไฟฟ้าห้องปรับอากาศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15:56