หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:27
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:24
     [ประชาสัมพันธ์] รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพัก ของมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:53
     [ประชาสัมพันธ์] การคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560 (หอพัก 50ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3, หอพักเทาทอง4)      วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:19
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศการคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560 หอพัก 14-15      วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:52
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนว ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:48
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:19
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:07
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ ขนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:59
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน หอพักเทา-ทอง ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:43
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๑ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:38
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:50
     [ประชาสัมพันธ์] การคืนเงินคงเหลือค่าบริหารหอพัก หอพัก 50ปีเทาทอง,หอพักเทา-ทอง2,หอพักเทาทอง3,และหอพักเทาทอง4 ภาคต้นและปลาย ปีการศึกษา 2560      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:48
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2561      วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:35
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561      วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 17:49