ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562  

หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] รับสมัครนิสิต เข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562      วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 18:09
     [ประชาสัมพันธ์] เปิดจองพร้อมชำระเงินค่าหอพัก (โครงการหอพักเทา-ทอง) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2      วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:46
     [ประชาสัมพันธ์] การขอรับเงินค่าไฟฟ้า ห้องปรับอากาศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561      วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:23
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 / เปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (โครงการหอพักเทา-ทอง)      วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 15:15
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62      วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10:31
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62      วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13:52
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:56