หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] รับสมัครนิสิตทุกชั้นปีเข้าอยู่หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก      วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13:22
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง      วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:23
     [ประชาสัมพันธ์] เปิดจองที่พัก "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560"      วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11:31
     [ประชาสัมพันธ์] การรับเงินคงเหลือ "ค่าไฟฟ้า" ห้องปรับอากาศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561      วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 11:15
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒      วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:56