หอพักนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง 4      วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 19:44
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และเปิดหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560      วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10:01
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย และเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โครงการหอพักเทา-ทอง      วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 16:20
     [ประชาสัมพันธ์] ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:14