กยศ./กรอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ประเภทผู้กู้ กยศ. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:51
     [ประชาสัมพันธ์] กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:47
     [ประชาสัมพันธ์] นิสิต (ภาคพิเศษ) ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กรอ. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 20:10
     [ประชาสัมพันธ์] นิสิต (ภาคพิเศษ) ยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 20:07