ประกันอุบัติเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [นัดพบนิสิต] ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 25 พฤษภาคม 2560)           วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:37
     [นัดพบนิสิต] ประกาศนัดพบนิสิตรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560)      วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:46
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:36
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10:44
     [ประชาสัมพันธ์] การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559      วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:40