นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 3 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562      วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15
     [ประชาสัมพันธ์] ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1      วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 15:33