นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561      วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09:05
     [ประชาสัมพันธ์] ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1      วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 15:33
     [ประชาสัมพันธ์] ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:20