นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐      วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11:17
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (ครั้งที่ ๒)      วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09:28