นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 3 - 5 ห้วงที่ 1 (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2561      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:01
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 (ห้วงที่ 1) วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561      วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:36
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตขอผ่อนผันทหารฯ รอบที่ 2      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:37