นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] การขอผ่อนผันการเรียกพลปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14:44
     [ประชาสัมพันธ์] ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:20