นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศและขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (๑-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๖๐)      วันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 11:18