นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561      วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:21
     [ประชาสัมพันธ์] ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:20
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 3 - 5 ห้วงที่ 1 (รอบเก็บตก) ปีการศึกษา 2561      วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:01
     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 (ห้วงที่ 1) วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561      วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:36