นศท./การทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒      วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09:49
     [ประชาสัมพันธ์] ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1      วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 15:33
     [ประชาสัมพันธ์] ปฏิทินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑      วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:20