นศท./การทหาร »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » บัญชีจำหน่ายยอด นศท. ที่เข้ารับการฝึกประจำวัน

ชื่อแบบฟอร์ม  บัญชีจำหน่ายยอด นศท. ที่เข้ารับการฝึกประจำวัน
รายละเอียด บัญชีจำหน่ายยอด นศท. ที่เข้ารับการฝึกประจำวัน ใช้สำหรับเช็คยอด นศท.ที่มาเข้ารับการฝึกในแต่ละวัน แบบฟอร์มนี้ ขอรับได้ที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ กองกิจการนิสิต ชั้น 2 ห้อง 212 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันและเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 น.
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 11:58
เอกสารแนบ    1433655300_1
   1433655300_2