นศท./การทหาร »

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ » คำร้องทั่วไป เรื่อง ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ในปีถัดไป (ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พ.ค.๕๘)

ชื่อแบบฟอร์ม  คำร้องทั่วไป เรื่อง ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ในปีถัดไป (ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พ.ค.๕๘)
รายละเอียด คำร้องทั่วไป เรื่อง ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ในปีถัดไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นปีแรกเมื่อทราบว่าตนเองไม่สามารถฝึก รด.ในปีแรกที่เข้ามา และประสงค์จะขอฝึก รด.ในปีการศึกษาถัดไป
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:11
เอกสารแนบ    ขอรอรับสิทธิ