นศท./การทหาร

แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ

     ใบคำร้องทั่วไป นักศึกษาวิชาทหารขออนุญาตลาฝึกวิชาทหาร (รด.)      วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08:31
     แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.๒)      วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:40
     แบบฟอร์มจดหมายลาเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างการเขียนฯ      วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 16:05
     ขออนุญาตย้ายผลัดฝึกภาคสนาม (นศท.ปี 4-5) สังกัดสถานศึกษา ม.บูรพา      วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:37
     แบบฟอร์มจดหมายขออนุญาตหยุดเรียน (ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:45
     คำร้องทั่วไป เรื่อง ขออนุญาตลาฝึกวิชาทหาร (รด.) (วันที่ลงประกาศ 5 พ.ย.58)      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:27
     จดหมายขออนุญาตหยุดเรียน พร้อมแบบคำร้องขอลงนามฯ(ใบปะหน้า)      วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 18:36
     บัญชีจำหน่ายยอด นศท. ที่เข้ารับการฝึกประจำวัน      วันที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 11:58
     แบบฟอร์มจดหมายลาเรียน (ขาดเรียนเนื่องจากไปฝึกวิชาทหารภาคที่ตั้ง ฝึกภาคสนาม)      วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 18:28
     คำร้องทั่วไป เรื่อง ขอรอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหาร (รด.) ในปีถัดไป (ลงประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พ.ค.๕๘)      วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:11
     การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน      วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:12